AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR
HEM    |    INDUSTRI & NÄRINGSLIV    |    FINANS & FÖRSÄKRING
JURISTER    |    OFFENTLIGA SEKTORN / NGOs    |    PRIVATPERSONER
KLIENTER    |    AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR    |    KONTAKT
 
 

Auktoriserad översättning

Auktorisation meddelas av Kammarkollegiet till översättare som genomgått det svåra statliga provet, vilket bara ett fåtal sökande (ca 5-9 %) klarar varje år. "Auktoriserad translator" är en skyddad yrkestitel.

Det finns flera fördelar med att anlita en auktoriserad översättare (auktoriserad translator eller ”authorised public translator”). Endast auktoriserade översättare har lagstadgad tystnadsplikt i motsats till de många översättningsförmedlingsbyråer som finns på marknaden. Observera att enbart fysiska personer (inte företag) kan vara auktoriserade.

För att stärka rättssäkerheten inom EU kommer nya bestämmelser inom kort med mer långtgående krav på att översättningar ska utföras av auktoriserade översättare. För tillfället finns det sällan något direkt krav på att en översättning av en viss typ av dokument, t.ex. avtal eller testamente, måste auktoriseras, men du kan vara säker på att ett auktoriserat dokument kommer att godtas internationellt och omvänt kan översättningar som inte är auktoriserade mycket väl ifrågasättas i utlandet. Om översättningen utförs av en kvalificerad översättare, dvs. en auktoriserad översättare, från början kan man spara tid och pengar.


Läs mer om våra tjänster:
Offertförfrågan:

ELT:s samtliga medarbetare
är medlemmar i
ELT är företagsmedlem i
James Hurst är
auktoriserad översättare
och medlem i
Karen Lundgren
är medlem i

auktoriserad översättningerfarna och
kunniga
översättare

Uppsala
018-38 00 56

Stockholm
08-661 37 75

Västerås
021-13 11 06

Örebro
019-33 30 66

Göteborg
031-707 09 59

info@elt.se

vår bifirma för
auktoriserad
översättning
av betyg, intyg,
bevis, certifikat,
familjerättsliga
dokument m.m.