AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR
HEM    |    INDUSTRI & NÄRINGSLIV    |    FINANS & FÖRSÄKRING
JURISTER    |    OFFENTLIGA SEKTORN / NGOs    |    PRIVATPERSONER
KLIENTER    |    AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR    |    KONTAKT
 
 

Översättning åt industrin och näringslivet

ELT Swedish Translations utför kvalificerade översättningar till exempel av:
 • Bolagsordningar
 • Leveransavtal
 • Allmänna villkor
 • Samarbetsavtal
 • Hemsidor
 • Årsrapporter
 • Domstolsinlagor
 • Entreprenadavtal
 • Allmänna bestämmelser
 • Besiktningsrapporter
 • Upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag och anbud mm)
 • Marknadsrapporter
 • Undersökningar
 • Ansökningar
 • Miljökonsekvensutredningar
 • Arbetsordningar och VD instruktioner
 • Verksamhetsberättelser
Offertförfrågan >>
ELT:s samtliga medarbetare
är medlemmar i
ELT är företagsmedlem i
James Hurst är
auktoriserad översättare
och medlem i
Karen Lundgren
är medlem i

auktoriserad översättningerfarna och
kunniga
översättare

Uppsala
018-38 00 56

Stockholm
08-661 37 75

Västerås
021-13 11 06

Örebro
019-33 30 66

Göteborg
031-707 09 59

info@elt.se

vår bifirma för
auktoriserad
översättning
av betyg, intyg,
bevis, certifikat,
familjerättsliga
dokument m.m.