AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR
HEM    |    INDUSTRI & NÄRINGSLIV    |    FINANS & FÖRSÄKRING
JURISTER    |    OFFENTLIGA SEKTORN / NGOs    |    PRIVATPERSONER
KLIENTER    |    AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR    |    KONTAKT
 
 
Auktoriserad översättning av juridiska dokument

ELT Swedish Translations översättningar kan auktoriseras enligt förordningen om auktorisation av tolkar och översättare. OBS! Endast auktoriserade översättare har lagstadgad tystnadsplikt. Auktoriserade översättaren James Hurst har både svensk och engelsk jur.kand. och har arbetat som jurist i England och Sverige, på Stockholms och Örebro Universitet, svenska försäkringsbolag och svenska utrikesdepartementet.

Exempel på juridiska och finansiella texter som vi översätter:
 • Alla slags familjerättsliga dokument
 • Allmänna villkor
 • Avtal
 • Bestämmelser
 • Bolagsordningar
 • Bouppteckningar
 • Domar och beslut
 • Domstolsinlagor
 • Förordningar
 • Försäkringsbrev
 • Försäkringsvillkor
 • Haverirapporter
 • Skilsmässodokument
 • Lagar
 • Polisiära dokument/rapporter
 • Skaderapporter
 • Stadgar
 • Stämningsansökningar
 • Svaromål
 • SOU-rapporter
 • Testamenten
 • Vägledningar och allmänna råd
 • Äktenskapsförord

Offertförfrågan >>


ELT:s samtliga medarbetare
är medlemmar i
ELT är företagsmedlem i
James Hurst är
auktoriserad översättare
och medlem i
Karen Lundgren
är medlem i

auktoriserad översättningerfarna och
kunniga
översättare

Uppsala
018-38 00 56

Stockholm
08-661 37 75

Västerås
021-13 11 06

Örebro
019-33 30 66

Göteborg
031-707 09 59

info@elt.se

vår bifirma för
auktoriserad
översättning
av betyg, intyg,
bevis, certifikat,
familjerättsliga
dokument m.m.