AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR
HEM    |    INDUSTRI & NÄRINGSLIV    |    FINANS & FÖRSÄKRING
JURISTER    |    OFFENTLIGA SEKTORN / NGOs    |    PRIVATPERSONER
KLIENTER    |    AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR    |    KONTAKT
 
 

Översättning av finansiella och försäkringstexter

ELT:s grundare, James Hurst, jur kand, auktoriserad översättare, har tidigare arbetat med skadehantering i England och senare hos två stora svenska försäkringsbolag, främst inom ansvarsförsäkring och återförsäkring (speciellt med förvaltning av internationella program samt med internationell skadehantering). ELT har lång erfarenhet av att översätta försäkringsdokument åt försäkringsbolag, advokater, jurister, försäkringsmäklare, försäkringsföreningar och finansdepartementet. ELT har översatt försäkringsrörelselagen och försäkringsavtalslagen.

Exempel på översättningar inom försäkringsbranschen som ELT utför:
 • Försäkringsbrev
 • Hemsidor
 • Försäkringsavtal
 • Skaderapporter
 • Skadeutredningar
 • Besiktningsrapporter
 • Bolagsordningar
 • Årsrapporter
 • Försäkringsvillkor inom stort sett alla områden, t.ex.
  • Allmänna avtalsbestämmelser
  • Ansvarsförsäkring
  • Egendomsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Olycksfalls- och sjukförsäkring
  • Livförsäkring
Offertförfrågan >>ELT:s samtliga medarbetare
är medlemmar i
ELT är företagsmedlem i
James Hurst är
auktoriserad översättare
och medlem i
Karen Lundgren
är medlem i

auktoriserad översättningerfarna och
kunniga
översättare

Uppsala
018-38 00 56

Stockholm
08-661 37 75

Västerås
021-13 11 06

Örebro
019-33 30 66

Göteborg
031-707 09 59

info@elt.se

vår bifirma för
auktoriserad
översättning
av betyg, intyg,
bevis, certifikat,
familjerättsliga
dokument m.m.